Ubuntu

Co mi w duszy gra

Pewien zachodni antropolog badając społeczne zachowanie rdzennego afrykańskiego plemienia, zaproponował dzieciom grę. Położył pod drzewem kosz pełen owoców i powiedział, że kto dotrze do niego pierwszy, wygra cały kosz. Na sygnał startu dzieci wzięły się za ręce i zaczęły biec razem. Wszystkie dotarły do kosza w tym samym czasie. Potem usiadły w dużym kręgu i razem cieszyły się owocami. Antropolog nie mógł uwierzyć w to, co zobaczył i zapytał dlaczego dzieci czekały na siebie, skoro jedno z nich mogło wziąć cały kosz owoców dla siebie. Dzieci odpowiedziały: „Ubuntu: jak jeden z nas może być szczęśliwy, jeśli wszyscy inni są smutni?” Ubuntu to filozofia istniejąca wśród rdzennych plemion Afryki. Traktuje ona ludzi jako integralną część ekosystemu, a z tym wiąże się z poczucie odpowiedzialności za podtrzymywanie zrównoważonego życia i równe dzielenie zasobów. Ubuntu jest uczciwe i współczujące wobec każdego, zachęca zatem do szacunku wobec ludzi i przyrody. Współczesny świat cierpi na poważną chorobę, jaką jest poczucie oddzielenia pomiędzy ludźmi oraz oddzielenia od otaczającej nas przyrody. Z tego oddzielenia rodzi się permanentny, przeważnie głęboko ukryty lęk, wyrażający się w chęci kontrolowania rzeczywistości, zarówno innych ludzi, jak i przyrody, w zaspakajaniu swojego emocjonalnego głodu nadmierną konsumpcją. To właśnie pociąga za sobą wzmożoną eksploatację zasobów przyrody i produkcję odpadów z opłakanym skutkiem dla naszej Planety. Według Ubuntu w każdym człowieku istnieje źródło potencjału, w obrębie którego leży pięć zasobów osobistej siły i społecznej harmonii. Są to ŚWIADOMOŚĆ, WSPÓŁCZUCIE, KREATYWNOŚĆ, WSPÓŁPRACA i KOMPETENCJA. Tych pięć jakości jest uniwersalnych – przynależą każdemu człowiekowi i każdej kulturze, wyrażają się na każdym obszarze ludzkiego funkcjonowania. Obudzenie i rozprzestrzenienie tych pięciu jakości zarówno u jednostek, jak i wśród grup i organizacji jest kluczowe dla osiągnięcia ludzkiej jedności, pomyślności, dobrostanu oraz zwykłego przetrwania. Dzisiaj widać jak na dłoni, jak bardzo jesteśmy ze sobą połączeni i od siebie zależni, jaką fikcja jest przekonanie, że możemy kontrolować rzeczywistość. Obserwując wyzwania przed jakimi teraz stajemy i pierwsze reakcje ludzie, społeczności, niektórych przedsiębiorstw oraz instytucji na globalny kryzys spowodowany koronawirusem, mam poczucie, że ludzkość właśnie dostała szansę, żeby globalnie zbliżyć się do filozofii Ubuntu.