Najważniejszy związek w życiu – z samą sobą, z samym sobą.

Co mi w duszy gra

Najważniejszy związek w życiu – z samą sobą, z samym sobą. Nasze związki z innymi ludźmi są odzwierciedleniem tego, jak sami siebie kochamy, postrzegamy i traktujemy, co o sobie myślimy, jak się ze sobą czujemy. Ci, których spotykamy na naszej drodze i budujemy z nimi relacje, są dla nas właściwi, najlepsi na ten moment, w którym akurat się znajdujemy. Uczą nas, kim tak naprawdę jesteśmy. Od siebie wszystko się zaczyna, bo co wewnątrz, to i na zewnątrz.